Informace o soukromí

Portál Mtorus.cz umožňuje nastavovat si své vlastní soukromí. Zakazování jednotlivých položek nijak neovlivní vás, ale můžete být například hůře vyhledatelný nebo pro určitou skupinu lidí zcela neviditelný. Záleží jen na vás.

Povinné

Zasílání emailů

Pokud zapomenete heslo nebo registrujete další účet, budeme potřebovat ověřovat vaši identitu tím, že vám pošleme email s odkazem a dalšími informacemi. Pokud by vám byly emaily zasílané i bez vašeho příkazu, neváhejte se nás kontaktovat, může jít například o falešný email zaslaný z jiného zdroje s falešnou hlavičkou, nebo se někdo snaží dostat do vašeho účtu.

Cookies a data v mezipaměti

Náš web používá Cookies (malé soubory uložené ve vašem prohlížeči) pro ověření vaší identity. Tím rozeznáme vaše přihlášení. Dále náš web používá Local Storage, které nám slouží k urychlení načítání našeho webu, jelikož zde může být uloženo větší množství dat, než v Cookies. Local Storage používá například Chat, Profiler anebo nabídka s Emoji.

Nepovinné

Mohou mě vyhledat

Pokud je tato položka zapnutá, je možné vás najít přes vyhledávač na Profileru.

Mohou mě vyhledat pomocí náhodného vyhledávače

Pokud je tato položka zapnutá, je možné, že se budete zobrazovat v náhodném vyhledávači. Toto nastavení nedoporučujeme, pokud se nechcete seznámit s úplně cizími lidmi.

Uživatelé vidí mé jméno

Pokud je tato položka zaplá, všude, kde jste zmíněn/a, bude vidět vaše pravé jméno namísto uživatelského jména, pokud jste ho však uvedl/a v nastavení na Profileru.

Uživatelé vidí mé příjmení

Pokud je tato položka zaplá, všude, kde jste zmíněn/a, bude vidět vaše příjmení, pokud jste ho však uvedl/a v nastavení na Profileru.

Na mém profilu bude zveřejněno moje pohlaví

Pokud je tato položka zaplá, na vašem profilu bude zveřejněno vaše pohlaví, pokud jste ho však uvedl/a v nastavení na Profileru.

Jsem viditelný jako autor u knih na PišKnize

Pokud je tato položka zaplá, pokud napíšete nějakou knihu na PišKnize, bude u ní vaše jméno nebo vaše uživatelské jméno. Pokud je vypnutá, u knihy bude uveden neznámý autor.

Na mém profilu bude zveřejněno moje datum narození

Pokud je tato položka zaplá, na vašem profilu bude zveřejněno vaše datum narození, pokud jste ho však uvedl/a v nastavení na Profileru. Mějte však na paměti, že této informace by se dalo zneužít nebo byste mohl/a být obtěžován/a.

Na mém profilu bude zveřejněn můj email

Pokud je tato položka zaplá, na vašem profilu bude zveřejněn váš email. Mějte však na paměti, že této informace by se dalo zneužít nebo byste mohl/a být obtěžován/a.

Mohou si můj profil rozkliknout neznámí uživatelé (kteří nejsou moji přátelé)

Pokud je tato položka zapnutá, neznámí uživatelé mohou vstoupit na váš profil, prohlížet si ho anebo na něj něco napsat. Pokud je tato položka vypnutá, váš profil bude pro tuto skupinu lidí nedostupný, avšak neovlivní vaší vyhledatelnost přes vyhledávač.


Webová analytika od Googlu

Pokud je tato položka zaplá, Google má možnost sledovat vaší aktivitu na našich stránkách, jako je například pohyb na stránkách, informace o vašem zařízení a prohlížeči nebo například váš stát a jazyk. Pokud toto zakážete, nebude možné sledovat vaší aktivitu, tudíž zůstanete v anonymitě, avšak návštěvnost určitých stránek klesne, jelikož o vaší návštěvě vědět nebudeme.