MPixelmon

MineBox.cz banner

MPixelmon is the Forge server with Pokémons. On the server, there are plenty of options. The server is still under construction and We accept any ideas on development.

To connect to this server, you must have these mods:

Name Version
Pixelmon3.5.1
Custom NPCs1.7.10d

News

MPixelmon je zase zpátky

27.08.2016 13:21 - Dnes se server MPixelmon zase vrátil do chodu. Však běží na portu mtorus.cz:25570.

View news MPixelmon

Upozornění

05.07.2016 10:02 - Server MPixelmon byl vypnut z důvodu malého zájmu o tento server. Server MPixelmon bude spouštěn pouze o zvláštních příležitostech. Vyžádat si spuštění tohoto serveru můžete na e-mailech: mtorus@mtorus.cz, misat11@mtorus.cz. Max. do 24. hodin vám bude zodpovězeno.

View news MPixelmon